منوی اصلی

حدیث : کیفیت عبادت (+پوستر و عکس نوشته)

حدیث : کیفیت عبادت (+پوستر و عکس نوشته)

پیامبر (ص) : ای ابوذر، خداوند را چنان عبادت کن که گویا او را می بینی پس بدان اگر تو را نمی بینی او به خوبی تو را می بیند

حدیث

حدیث گرافی با عنوان "خدا را چنان عبادت کن" بر اساس حدیثی از پیامبر(ص) ای ابوذر، خداوند را چنان عبادت کن که گویا او را می بینی پس بدان اگر تو را نمی بینی او به خوبی تو را می بیند
الکافی،ج2،ص68
گالری: 
عکس نوشته با عنوان "کیفیت عبادت" بر اساس حدیثی از پیامبر(ص)

افزودن دیدگاه جدید