منوی اصلی

حدیث: هم اندیشی (+پوستر و عکس نوشته)

حدیث: هم اندیشی (+پوستر و عکس نوشته)

امام علی (ع): رایزنی کنید تا اندیشه صحیح متولد شود

حدیث

حدیث گرافی با عنوان "هم اندیشی" بر اساس حدیثی از امام علی (ع) رایزنی کنید تا اندیشه درست متولد شود
الخصال، ص54، ح72
گالری: 
عکس نوشته با عنوان "اندیشه درست " بر اساس حدیثی از امام علی (ع)
دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید