منوی اصلی

مجموعه احادیث پیامبر (ص) (+عکس نوشته و پوستر) (5)

مجموعه احادیث پیامبر (ص) (+عکس نوشته و پوستر) (5)

محبوبترین جای شهرها

محبوبترین جای شهرها در نزد خداوند متعال مسجدهای آن شهر است. (نهج الفصاحه)


پیامبر (ص): محبوبترین جای شهرها در نزد خداوند متعال مسجدهای آن شهر است. نهج الفصاحه

قهر بیش از سه روز

روانیست که مومن بیش از سه روز با برادرش قهر باشد. ( کنزالعمال، 24793)


پیامبر (ص):روانیست که مومن بیش از سه روز با برادرش قهر باشد کنزالعمال، 24793

بترس از نفرین مظلوم

از نفرین مظلوم بترسید اگرچه کافر باشد زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعی نیست. (نهج الفصاحه،ح49)


پیامبر (ص): از نفرین مظلوم بترسید اگرچه کافر باشد زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعی نیست نهج الفصاحه،ح49

یاد خداوند

خداوند بزرگ فرمود: ای فرزند آدم مرا ساعتی بعد از طلوع فجر و ساعتی بعد از عصر مرا یاد کن من مهمات زندگی تو را کفایت و تضمین می کنم  (مکارم الاخلاق، ص301)


پیامبر (ص):خداوند بزرگ فرمود: ای فرزند آدم مرا ساعتی بعد از طلوع فجر و ساعتی بعد از عصر مرا یاد کن من مهمات زندگی تو را کفایت و تضمین می کنم مکارم الاخلاق،ص301

خشنودی خداوند در

خشنودی خدا  تمامش در خشنودی پدر و مادر و خشم خدا در خشم آن دو است. (جامع الاخبار، ص68)


پیامبر (ص): خشنودی خدا  تمامش در خشنودی پدر و مادر و خشم خدا در خشم آن دو است.جامع الاخبار، ص68

  فحاش بد زبان

خداوند بهشت را بر هر فحاش بدزبان بی شرمی که باکی ندارد چه گوید و چه شنود حرام کردن است


پیامبر (ص):  خداوند بهشت را بر هر فحاش بدزبان بی شرمی که باکی ندارد چه گوید و چه شنود حرام کردن است

ازدواج

با زن بخاطر ایمان و اخلاقش ازدواج کن نه به خطار زیبایی یا ثروتش چه بسا ممکن است زیبایی او موجب سقوط اخلاقی و ثروتش باعث سرکشی او شود. (محجه البیضا، ج2، ص47)


پیامبر (ص): با زن بخاطر ایمان و اخلاقش ازدواج کن نه به خطار زیبایی یا ثروتش چه بسا ممکن است زیبایی او موجب سقوط اخلاقی و ثروتش باعث سرکشی او شود. محجه البیضا، ج2، ص47

ارزش عمر

بر عمر و زمان خود حریص تر باش تا دینار و درهم (.بحارالانوار، ج77، ص76)


پیامبر(ص): بر عمر و زمان خود حریص تر باش تا دینار و درهم .بحارالانوار،ج77،ص76


پناه می برم  به تو از علمی که سودی ندارد

افزودن دیدگاه جدید