منوی اصلی

آیه قرآن: ترسی در دل کفار ( عکس نوشته و پوستر)

آیه قرآن: ترسی در دل کفار ( عکس نوشته و پوستر)

وَ قَذَفَ في‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْب  و در دل آنها ترس انداخت  آیه 2 سوره حشر

ترسی در دل کفار

متن

وَ قَذَفَ في‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْب و در دل آنها ترس انداخت

آیه 2 سوره حشر

 

گالری: 
وَ قَذَفَ في‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْب  و در دل آنها ترس انداخت  آیه 2 سوره حشر

افزودن دیدگاه جدید