منوی اصلی

فیلم کوتاه: همه جوالدوزها برای دیگران؟ (با موضوع عییب جویی)

فیلم کوتاه: همه جوالدوزها برای دیگران؟ (با موضوع عییب جویی)

فیلم کوتاه بر اساس آیه شریفه 44 سوره بقره:

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم؛

آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید!؟

کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث


همه جوالدوزها برای دیگران؟ (با موضوع عییب جویی)

زمان: 101 ثانیه (01:41)

 

افزودن دیدگاه جدید