منوی اصلی

فیلم کوتاه: و خدا می‌ بیند (با موضوع مراقبه)

فیلم کوتاه: و خدا می‌ بیند (با موضوع مراقبه)

فیلم کوتاه بر اساس آیه شریفه 14 سوره علق:

أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى

آیا انسان نمی‌ داند که خدا می‌ بیند؟

کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث


فیلم کوتاه "و خدا می‌ بیند" با موضوع مراقبه

زمان: 114 ثانیه (01:54)

 

افزودن دیدگاه جدید