منوی اصلی

کلیپ تصویری فاطمیه: فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله - فاطمی نیا

کلیپ تصویری فاطمیه: فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله - فاطمی نیا

كانت اذا دخلت علیه قام الیها فأخذ بیدها

و قبلها و أجلسها فی مجلسه

و كان إذ دخل علیها قامت إلیه فأخذت بیده

فقبلته و أجلسته فی مجلسها

 


ذکر فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط استاد فاطمی نیا در برنامه زر و سیم
زمان: 549 ثانیه (06:09)

افزودن دیدگاه جدید