منوی اصلی

آداب همسایه داری : صبر بر آزار همسایه ( +پوستر)

آداب همسایه داری : صبر بر آزار همسایه ( +پوستر)

 

فرهنگ همسایه داری

فرهنگ همسایه داری: صبر بر آزار همسایه


وقتی گروهی در یک محیط زندکی می کنند ممکن است بی مبالاتی و کم توجهی
بعضی به آداب اسلامی، سبب سلب آرامش دیگران و موجب آزردگی انان شود و در این صورت
شایسته است طرفی که مورد کم لطفی همسایه خود واقع شده است
تا می تواند آزار همسایه را  برای رضای خدا تحمل کند و چنانچه منجر به انجام واکنش شد با رویی
گشاده تذکر دهد به طور یکه این تذکر موجب اصلاح وی شود  و در ضمن رنجش
خاطر وی را در پی نداشته باشد

امام کاظم علیه السلام در این باره فرمودند:
همسایه داری نیکو به آزار رساندن نیست بلکه مسایه داری نیکو صبر بر 
آزار همسایه است
(تحف العقول، ص409)

منبع:مجموعه پوستر "فرهنگ همسايگي"کاري از پايگاه رهروان ولايت

افزودن دیدگاه جدید