منوی اصلی

آداب همسایه داری : انتخاب همسایه مناسب (+پوستر)

آداب همسایه داری : انتخاب همسایه مناسب (+پوستر)

 

آداب همسایه داری

فرهنگ همسایه داری: انتخاب همسایه مناسب


پیامبر اسلام شیوه رفتار همسایگان با یکدیگررا در تامین سعادت 
و آسایش انسانها موثر می دانست و به یارانش سفارش می کرد
در جایی سکنی بگزییند که بتوانند از نعمت وجود همسایگان شایسته تری 
بهره مند شوند  وقتی یکی از اصحاب از ایشان پرسید ای رسول خدا(ص)
تصمیم دارم خانه ای بخرم به نظر شما کدام محله را انتخاب کنم؟
حضرت بدون آنکه محله خاصی را به او پیشنهاد کند فرموند:

اول همسایه را بنگر سپس خانه را بخر، ابتدا رفیق برگزین
سپس سفر کن


منبع:مجموعه پوستر "فرهنگ همسايگي"کاري از پايگاه رهروان ولايت

افزودن دیدگاه جدید