منوی اصلی

آداب همسایه داری : اهمیت همسایه داری در قرآن (+پوستر)

آداب همسایه داری : اهمیت همسایه داری در قرآن (+پوستر)

 

وصیتنامه شهدا

فرهنگ همسایه داری:اهمیت همسایه داری در قران


معمولا در قرآن بسیاری از مطالب به صورت کلی آمده است
اگر در جایی اینطور نبوده و به صورت خاص به آن پرداخته شده استبیانگر ویژه بودن 
آن مطلب است. از جمله مواردی که به صورت کلی بیان شده و به صورت خاص در آیات
کریمه قرآن مورد توصیه و اهتمام واقع شده است، مساله رعایت حقوق همسایه است
در سوره مبارکه نساءآیه 36، وقتی قران دستورالعملهای اساسی را برای مومنا ذکر می کند می فرماید:

خدای را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید
و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه
و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید
هر آینه خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندارد.

 منبع:مجموعه پوستر "فرهنگ همسايگي"کاري از پايگاه رهروان ولايت

افزودن دیدگاه جدید