منوی اصلی

حجت الاسلام حسینی قمی: امام رضا علیه السلام و خانواده (صوت)

حجت الاسلام حسینی قمی: امام رضا علیه السلام و خانواده (صوت)امام رضا (ع) و خانواده (1)


حجت الاسلام حسینی قمی

زمان : 36دقیقه  تاریخ سخنرانی: 94/05/27امام رضا (ع) و خانواده (2)


حجت الاسلام حسینی قمی

زمان : 37دقیقه  تاریخ سخنرانی: 94/05/25امام رضا (ع) و خانواده (3)


حجت الاسلام حسینی قمی

زمان : 37دقیقه  تاریخ سخنرانی: 94/05/26امام رضا (ع) و خانواده (4)


حجت الاسلام حسینی قمی

زمان : 33دقیقه  تاریخ سخنرانی: 94/05/27امام رضا (ع) و خانواده (5)


حجت الاسلام حسینی قمی

زمان : 34دقیقه  تاریخ سخنرانی: 94/05/30

مکان سخنرانی:  صحن جامع رضوی آستان قدس رضوی

افزودن دیدگاه جدید