منوی اصلی

مقام معظم رهبری: وظائف حجاج ایرانی (صوت)

مقام معظم رهبری: وظائف حجاج ایرانی (صوت)
 وظائف حجاج ایرانی 


مقام معظم رهبری

زمان :8 دقیقه
توصیه های بسیار مهم مقام معظم رهبری به حجاج ایرانی درباره اهمیت حج و وظائف حجاج ایرانی

افزودن دیدگاه جدید