منوی اصلی

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"


منظور از دحو الارض این است که در آغاز ، تمام سطح زمین را آب فرا گرفته بود. که ابتدا زمین کعبه و بتدریج سایر خشکی ها
از زیر آب سر بر آوردند و روز به روز گسترده تر شدند براساس روایتی از امام هشتم علیه السلام حضرت ابراهیم و 
حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام در این روز به دنیا آمده اند 
دعای دحو الارض 
يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِي عَثْرَتِي يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِي يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِي
وَ ارْحَمْنِي وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِي وَ مَا عِنْدِي يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ . 

ای در گذرنده از خطا و لغزش! از لغزشم در گذر . ای ندای اجابت دعا گویان! دعایم را پاسخ گوی ای شنوای صدای
نجواگویان! صدایم را بشنو و بر من مهربانی کن. از بدی هایم در گذر و از زشتی هایم چشم بپوش،
ای صاحب جلال و بزرگی و شکوه.

منبع:تبیان

افزودن دیدگاه جدید