منوی اصلی

پوستر بیانات مقام معظم رهبری درباره ازدواج: "واسطه‌گری، ازدواج را تسهیل می‌کند"

پوستر بیانات مقام معظم رهبری درباره ازدواج: "واسطه‌گری، ازدواج را تسهیل می‌کند"

پوستر بیانات مقام معظم رهبری درباره ازدواج: "واسطه‌گری، ازدواج را تسهیل می‌کند"

پوستر بیانات مقام معظم رهبری درباره ازدواج: "واسطه‌گری، ازدواج را تسهیل می‌کند"


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها، متأسّفانه کمرنگ شده؛
این چیز لازمی است. افرادی هستند -سابقها همیشه معمول بود، حالا هم با کثرت نسل جوان در جامعه‌ی ما، باید
این رواج داشته باشد- پسرهایی را می‌شناسند، به خانواده‌ی دختر معرّفی میکنند؛ دخترهایی را می‌شناسند،
به خانواده‌ی پسر معرّفی میکنند؛ تسهیل میکنند و آماده‌سازی میکنند ازدواج را؛ این کارهارا بکنند.
هرچه کهما بتوانیم در جامعه مسئله‌ی مشکل جنسی جوانها را حل کنیم، این به
نفع دنیا و آخرت جامعه‌ و کشور ما است.
۹۴/۴/۲۰

افزودن دیدگاه جدید