منوی اصلی

آيت الله جوادي آملي: سر ناميده شدن پيامبر به احمد و محمود چيست؟ (صوت)

آيت الله جوادي آملي: سر ناميده شدن پيامبر به احمد و محمود چيست؟ (صوت)
سر ناميده شدن پيامبر به احمد و محمود چيست؟


آيت الله جوادي آملي

زمان :11 دقیقه

مجموعه سخنرانی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله

افزودن دیدگاه جدید