منوی اصلی

سخنرانی کوتاه "حجت الاسلام رفیعی": آثار توجه نکردن به واجبات دینی (صوت)

سخنرانی کوتاه "حجت الاسلام رفیعی": آثار توجه نکردن به واجبات دینی (صوت)

افزودن دیدگاه جدید