منوی اصلی

سخنرانی کوتاه "مقام معظم رهبری": صلح امام حسن (ع)، حادثه بی نظیر دنیای اسلام (صوت)

سخنرانی کوتاه "مقام معظم رهبری": صلح امام حسن (ع)، حادثه بی نظیر دنیای اسلام (صوت)
صلح امام حسن علیه السلام، حادثه بی نظیر دنیای اسلام


مقام معظم رهبری

زمان :6 دقیقه

افزودن دیدگاه جدید