منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره نحل آیات ۹۰ تا ۱۱۱ با صدای انور شحات انور

تلاوت قرآن كريم: سوره نحل آیات ۹۰ تا ۱۱۱ با صدای انور شحات انور
تلاوت سوره نحل آیات ۹۰ تا ۱۱۱


انور شحات انور

زمان :18 دقیقه
سوره نحل شانزدهمین سوره قرآن است و دارای 128 آیه است.

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

    افزودن دیدگاه جدید