منوی اصلی

ترتیل سوره نحل با صدای استاد شهریار پرهیزکار

ترتیل سوره نحل با صدای استاد شهریار پرهیزکار
ترتیل سوره نحل


استاد شهریار پرهیزکار

زمان :۳۷ دقیقه

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید