منوی اصلی

ترتیل سوره سبا با صدای استاد شهریار پرهیزکار

ترتیل سوره سبا با صدای استاد شهریار پرهیزکار
ترتیل سوره سبا


استاد شهریار پرهیزکار

زمان :۱۷ دقیقه

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید