منوی اصلی

ترتیل سوره حشر با صدای استاد شهریار پرهیزکار

ترتیل سوره حشر با صدای استاد شهریار پرهیزکار
ترتیل سوره حشر


استاد شهریار پرهیزکار

زمان :9 دقیقه

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید