منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره ق آیه 31 تا آخر، ذاریات آیه 1 تا 30 ، طارق و شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره ق آیه 31 تا آخر، ذاریات آیه 1 تا 30 ، طارق و شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره ق 31 تا آخر ، سوره ذاریات 1 تا 30 ، طارق و شمس 


استاد مصطفی اسماعیل

زمان :58 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

مطالب مرتبط

افزودن دیدگاه جدید