منوی اصلی

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: مدگرایی، عامل انحراف زنان (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: مدگرایی، عامل انحراف زنان (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: مدگرایی، عامل انحراف زنان (+ متن)

مدگرایی، عامل انحراف زنان


دانلود( پوستر)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:

به اعتقاد من، گرایش به سمت مدگرایی و تجملگرایی و تازه‌طلبی و افراط در کار آرایش و نمایش در مقابل مردان، یکی از
بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان ماست. در مقابل اینها، خانمها بایستی مقاومت کنند.

۷۰/۸/۲۲

مجموعه کامل پوستر بیانات مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید