منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره یوسف آیه 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره یوسف آیه 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12 با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره یوسف آیه 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12


استاد مصطفی اسماعیل

زمان :50 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

مطالب مرتبط

افزودن دیدگاه جدید