منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره تحریم، سوره ضحی و سوره انشراح آیه 1 تا 4 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره تحریم، سوره ضحی و سوره انشراح آیه 1 تا 4 با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تحریم، سوره ضحی و سوره انشراح آیه 1 تا 4


استاد مصطفی اسماعیل

زمان: 42:40 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

مطالب مرتبط

افزودن دیدگاه جدید