منوی اصلی

ترتیل سوره قریش با صدای استاد شهریار پرهیزکار

ترتیل سوره قریش با صدای استاد شهریار پرهیزکار
ترتیل سوره قریش


استاد شهریار پرهیزکار

زمان: 30 ثانیه 

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید