منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره ابراهیم آیه 12 تا 41 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره ابراهیم آیه 12 تا 41 با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره ابراهیم آیه 12 تا 41


استاد مصطفی اسماعیل

زمان: 40:03 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

افزودن دیدگاه جدید