منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عبدالباسط
ترتیل سوره ابراهیم


استاد عبدالباسط

زمان: 17 دقیقه

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید