منوی اصلی

پوستر و استوری ذکر روز پنج‌ شنبه

پوستر و استوری ذکر روز پنج‌ شنبه

پوستر و استوری ذکر روز پنج‌ شنبه - لااِلهَ اِلَّا الله المَلک الحقُّ المُبین (نیست خدایی جز الله فرمانروای حق و آشکار)
زمان: 46 ثانیه (00:46)

استوری و پوستر ذکر روزهای هفته

گالری: 
پوستر و استوری ذکر روز پنج‌ شنبه - لااِلهَ اِلَّا الله المَلک الحقُّ المُبین (نیست خدایی جز الله فرمانروای حق و آشکار)
پوستر و استوری ذکر روز پنج‌ شنبه - لااِلهَ اِلَّا الله المَلک الحقُّ المُبین (نیست خدایی جز الله فرمانروای حق و آشکار)

افزودن دیدگاه جدید