منوی اصلی

آیه قرآن: اعتراف دیرهنگام دوزخیان (عکس نوشته)

آیه قرآن: اعتراف دیرهنگام دوزخیان (عکس نوشته)

آیه 10 سوره ملک (موضوع: معاد)

دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "اعتراف دیرهنگام دوزخیان " براساس آیه 10 سوره ملک

عکس نوشته آیه قرآن:  "اعتراف دیرهنگام دوزخیان " براساس آیه 10 سوره ملک


وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
و گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل می کرديم در ميان دوزخيان نبوديم.
( سوره ملک آیه 10)

 

گالری: 
دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "اعتراف دیرهنگام دوزخیان " براساس آیه 10 سوره ملک
دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "اعتراف دیرهنگام دوزخیان " براساس آیه 10 سوره ملک
دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "اعتراف دیرهنگام دوزخیان " براساس آیه 10 سوره ملک

افزودن دیدگاه جدید