منوی اصلی

پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (ص)

پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (ص)

پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

البَناتُ هُنَّ المُشفِقاتُ المُجَهَّزاتُ المُبارَكاتُ
 اين دخترانند كه دلسوز و مددكار و با بركتند.
كنز العمّال : ج 16 ص 454 حدیث 45399
 
The holy Prophet (pbuh)
Girls are the compassionate, the ones who have been provided for, the ones who are blessed
Kanz al-Ummal, no. 45399

 

گالری: 
پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
پوستر حدیث ویژگی های دختران در نگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

افزودن دیدگاه جدید