منوی اصلی

کلیپ تصویری نماهنگ امن ترین جای جهان

کلیپ تصویری نماهنگ امن ترین جای جهان

کلیپ تصویری نماهنگ امن ترین جای جهان

از عشق رضا نبض زمان در نوسان است
از برکت عشقش نفسم در هیجان است
با صدای محمدجعفر متقین

افزودن دیدگاه جدید