منوی اصلی

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

عکس نوشته حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

پوستر حدیث : عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی


امام صادق علیه السلام
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ اَلنَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِه
بيشترين افسوس را در روز قيامت كسى مى خورد كه سخن از عدالت بگويد
اما خود با ديگران به عدالت رفتار نكند .
الکافي  ج2 ص300
 
Imam Sadiq (pbuh)
The greatest regret on the Day of Resurrection will be of those who speak
about some aspect of justice but violate it in practice to do something else.
al-Kafi, v. 2, p. 300

 

افزودن دیدگاه جدید