منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد محمود خلیل الحصری

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد محمود خلیل الحصری

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد محمود خلیل الحصری

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره قرآن است و دارای 52 آیه است.


محمود خلیل الحصری


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید