منوی اصلی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد عباس امام جمعه

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد عباس امام جمعه

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد عباس امام جمعه

سوره آل عمران سومین سوره قرآن است و داراى دويست آيه است.


استاد عباس امام جمعه


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید