منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عباس امام جمعه

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عباس امام جمعه

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عباس امام جمعه

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره قرآن است و دارای 52 آیه است.


استاد عباس امام جمعه


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید