منوی اصلی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد سعد الغامدی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد سعد الغامدی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد سعد الغامدی

سوره آل عمران سومین سوره قرآن است و داراى دويست آيه است.


استاد سعد الغامدی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید