منوی اصلی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

سوره آل عمران سومین سوره قرآن است و داراى دويست آيه است.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید