منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره قرآن است و دارای 52 آیه است.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید