منوی اصلی

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 77 سوره کهف آغاز و تا آیه 135 سوره طه ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره کهف، مریم و طه قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاویی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید