منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1سوره مجادله آغاز و تا آیه 12 سوره تحریم ادامه دارد. در این جز سوره مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صف، جمعه، منافقون، تغابن ، طلاق و تحریم قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید