منوی اصلی

درس اول دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 1 سایر رشته ها): قسمت چهارم

درس اول دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 1 سایر رشته ها): قسمت چهارم

عنوان درس : هستی بخش

مدرس : خانم زهرا محمدی

تولید و پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه / قسمت چهارم درس اول انسانی  (و سایر رشته ها)
زمان: (22:29)

افزودن دیدگاه جدید