منوی اصلی

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران سومین سوره قرآن است و داراى دويست آيه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید