منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره قرآن است و دارای 52 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید