منوی اصلی

ترتیل سوره انبیاء با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره انبیاء با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره انبیاء با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره انبیاء بیست و یكمین سوره قرآن است و دارای 112 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید