منوی اصلی

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 77 سوره کهف آغاز و تا آیه 135 سوره طه ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره کهف، مریم و طه قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید