منوی اصلی

ترتیل سوره حج با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره حج با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره حج با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره حج بیست و دومین سوره قرآن است و دارای 78 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید