منوی اصلی

ترتیل سوره مؤمنون با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره مؤمنون با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره مؤمنون با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره مؤمنون بیست و سومین سوره قرآن است ودارای 118 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید