منوی اصلی

ترتیل سوره نور با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره نور با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره نور با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره نور بیست و چهارمین سوره قرآن است و دارای 64 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید