منوی اصلی

آیه قرآن :‌ فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید

آیه قرآن :‌ فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید

فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.
سوره اسراء، آیه 31
Do not kill your children for the fear of penury:
We will provide for them and for you. Killing them is indeed a great iniquity
Surah Al-Isra' , verse 31
 

 

گالری: 
فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.
Do not kill your children for the fear of penury: We will provide for them and for you. Killing them is indeed a great iniquity
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.
Do not kill your children for the fear of penury: We will provide for them and for you. Killing them is indeed a great iniquity
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

افزودن دیدگاه جدید